Demokraatia vai rahvavõim om poliitilinõ kõrd, kon valitõminõ käü rahva puult valituisi saadikidõ abil.

Demokraatia indeks 2019. a. Midä heledämp maa, toda demokraatlidsõmp.