Tiiq vallalõ päävalik
Demokraatia indeks 2007. a. Midä heledämp maa, toda demokraatlidsõmp.

Demokraatia vai rahvavõim om poliitilinõ kõrd, kon valitõminõ käü rahva puult valituisi saadikidõ abil.