Hulkõ ütine osa vai hulkõ lõigõq om matõmaatikan sääne hulk, kon ommaq kõik as'aq (eloniguq), miä ommaq kõigin noin hulgõn, ja ei midägi muud.

Välläseletüs toimõndaq

 
Hulkõ A ja B ütine osa

Hulkõ A ja B ütine osa om hulk  , kohe kuulusõq kõik as'aq, miä ommaq nii hulga A eloniguq kui ka hulga B eloniguq. Tuu tähendäs, et

 .

Ületsembält, hulkõ  , kon I om määnegi hulk, ütine osa om hulk  , kohe kuulusõq kõik as'aq, miä kuulusõq kõikihe hulkõhe  . Tuu tähendäs, et

 .

Katõ hulga ütidse osa löüdmise arvang   üte kimmä hulga X alamhulkõ hulga   pääl om tuu hulga   katõhaardja umaarvang.

Kaeq viil toimõndaq