Hulkõ kogo vai hulkõ summa om matõmaatikan sääne hulk, kon ommaq kõik as'aq (eloniguq), miä ommaq noin hulgõn ja ei midägi muud.

Välläseletüs

toimõndaq
 
Hulkõ A ja B kogo

Hulkõ A ja B kogo om hulk  , kohe kuulusõq kõik as'aq, miä ommaq kas hulga A eloniguq vai hulga B eloniguq. Tuu tähendäs, et

 .

Ületsembält, hulkõ  , kon I om määnegi hulk, kogo om hulk  , kohe kuulusõq kõik as'aq, miä kuulusõq vähämbält ütte hulgõst  . Tuu tähendäs, et

 .

Hulkõ kogo löüdmist nimitedäs näide kokkoarvamisõs. Katõ hulga kokkoarvamisõ arvang   üte kimmä hulga X alamhulkõ hulga   pääl om tuu hulga   katõhaardja umaarvang.

Näütüseq

toimõndaq

Kaeq viil

toimõndaq