AIDS (inglüsekeelidsest lühendüsest Acquired immune deficiency syndrome vai Acquired immunodeficiency syndrome, saad kehvä tõvõkimmüse märgiq) om inemise tõvõkimmüssüstemi tõbi, midä põhjustas HIV.

Verrev pail sümbolisiir solidaarsust HIV-ikandjidõga