Abhaasi kiil

Abhaasi kiil (аҧсуа бызшәа, аҧсшǝа)
Kõnõldas Kaukaasian (Abhaasian, Türgün, Vinnemaal)
Kõnõlõjit 125 000
Ammõtlinõ kiil Abhaasian
Keeletiidüsline rühmitüs
Kiilkund abhaasi-adõge
Keelerühmäq abhaasi-abasiini
Keelekoodiq
ISO 639-1 ab
ISO 639-2 abk
ISO 639-3 abk

Abhaasi kiil om abhaasi-adõge kiili abhaasi-abasiini allrühmä kuuluv kiil, midä kõnõldas põhilidsõlt Abhaasian, Türgün ja Vinnemaal. Abhaasi keele kõgõ lähkümb sugukiil om abasiini kiil.

KeelenäüdüsToimõndaq

Дарбанзаалак ауаҩы дшоуп ихы дақәиҭны. Ауаа зегь зинлеи патулеи еиҟароуп. Урҭ ирымоуп ахшыҩи аламыси, дара дарагь аешьеи аешьеи реиҧш еизыҟазароуп. Tõlgõq: Kõik inemiseq sünnüseq avvo ja õiguisi poolõst ütesugumaidsis. Näile om annõt mudsu ja süämetunnistus ja nä piät ütstõõsõga vele muudu läbi käümä.