Albri järv

Kihlkund: Põlva kihlkund
Suurus: 0,5 ha
Järve juusk: Albri oja
Järvest juusk vällä: Albri oja

Albri järv
Voromaa kihlkunnaq.jpg
Kon Albri järv Võromaal om

Albri järv vai Mihklijärv om tsill'okõnõ järvesilmäkene Navi külä lõunahummoguveeren õkva suurõtii veeren. Albri järve juusk sisse Albri uja, miä nakkas Loosu järvest ja juusk edesi Võhandu jõkkõ.

Ujja piten päseseq Albrijärve vabalt tulõma kalaq Võhandu jõõst. Tuuperäst või Albrijärvest saiaq noidsammo kallo, midä Võhandu jõõ ülembjoosult, Võro liina lähküst.

Kaeq viilToimõndaq

 
Albri järv sügüse