Navi

Pindala: 9,3 km² (2020)[1]
Elänikke: 225 (1. vahtsõaastakuu 2020)[2]


Navi


Navi om külä Põlva kihlkunnan Võro vallan.

Külä om viis kilomiitret Võro liinast põh'a puul. Navi külän elli 2011. aastaga rahvalugõmisõ perrä 221 inemist.

Navi külän om kolm luuduslist järve. Naist kõgõ suurõmb – Põrmujärv (vai Tsopa järv) – om õkvalt kesk muido tasast ja lakõt küllä, küländ süvän, pikän ja äkiliidsi perviga oron. Põrmujärvest lõunõ poolõ juusk uja hulga vähämbähe Kogõrijärve ja säält edesi Võhandu jõkkõ. Kolmas järv – Albri järv (vai Mihklijärv) om tsill'okõnõ järvesilmäkene külä lõunahummoguveeren õkva suurõtii veeren. Kogõrijärve ja Albri järve vaihõl om külä kõgõ korgõmb kotus - Treimägi.

Kõik Navi järveq ommaq väega muadsõq ja kinniqkasunuisi viiriga (väiku Albrijärv naist kõgõ puhtamb ja süvemb), tuuperäst alostõdi 2006. aastagal Põrmujärve puhastamisõ ja vii nõstmisõga, et saiaq küläle kõrralik avalik ujomisjärv.

Päält luudusliidsi järvi om Navilõ, õkva Põrmujärvest põh'a poolõ tett viil üts kõrralik ja süvä paisjärv. Et tuu om Padari Ivari maiõ pääl, sis kutsutas tedä Padarijärves. Umanik esiq um tedä kutsnuq ka Vahtsõ-Laadoga järves.

Parhillanõ Navi om küländ suur külä, a innembide om timä seen olnuq vähämbit külli. Õdagu poolõ Põrmujärve jäiq Navi, Luka ja Tsopa külä, hummogu poolõ Koroli külä. Põrmujärve nimes om vanno kaartõ pääle kirotõt Tsopa-Koroli (Zoppa-Korroli) järv.

Midä kaiaq tasos

toimõndaq

Põrmujärve õdaguperve pääl om hää viiga muistinõ ohvriläteq Silmäläteq, miä om riigi kaitsõ all. Parhilladsõ Navi poodi majan oll' innembide Navi kuul. Poodi kõrval om vahtsõnõ, 2006. aastagal ehitet rahvamaja.

Kuulsambaq inemiseq

toimõndaq

Navilt ommaq peri tähetiidläne Kasagu Enn ja poliitik Padari Ivari. Navil elli latsõn ja noorõniän kunstnik Navitroll'a.

Kaeq viil

toimõndaq
  1. Maa-amet, vaadatud 21. märtekuu 2020
  2. Statistigaammõt, vaadatud 10. märtekuu 2020


Võro vald

Alõviguq: Kosõ, Parksepä, Sõmmõrpalo, Vahtsõliina, Väimälä.

Küläq: Alakülä, Alapõdra, Andsumäe, Haamastõ, Haava, Haava-Tsäpsi, Haidaku, Halla, Haan'kasõ, Hannustõ, Hargi, Heeska, Hainasuu, Hellekunnu, Hinniala, Hinsa, Holsta, Horma, Husari, Hutt'a, Hänike, Illi, Indra, Jantra, Jõõdaskülä, Juba, Juraski, Järvere, Kaagu, Kahkva, Kahru, Kaku, Kakusuu, Kaamnitsa, Kanariku, Kannu, Kapõra, Kasaritsa, Keema, Kerepäälse, Kerigumäe, Kiräpää, Kliima, Kolebi, Kolereinu, Kornidsa, Kusma, Kõivsaarõ, Kõlikülä, Kõo, Korgõmõisa, Kurõnurmõ, Kõrgassaarõ, Kõrvõ, Kõvõra, Käpä, Kärgula, Kärnamäe, Kääpa, Käätso, Kühmämäe, Küläoro, Kündä, Lakovitsa, Lapi, Lasva, Lauga, Lehemõtsa, Leis'o, Lepässaarõ, Liinamäe, Liiva, Lilli-Anne, Lindora, Linnamäe, Listaku, Lompka, Loosi, Loosu, Luhtõ, Luuska, Madi, Madala, Majala, Marka, Meegomäe, Meeliku, Mustassaare, Mustja, Mutsu, Mõisamäe, Mõksi, Mõrgi, Kõokülä, Mäekülä, Mäessaarõ, Möldri, Navi, Noodaskülä, Nooska, Nõnova, Oleski, Orava, Oro, Ortuma, Osula, Otsa, Paidra, Palomõtsa, Paloveere, Pari, Peräkülä, Perämõtsa, Pikäkannu, Pikäsilla, Pille, Pindi, Piusa, Plessi, Praakmani, Pritsi, Puiga, Pulli, Punakülä, Puusepä, Puutli, Päkä, Pääväkese, Raadi, Raistõ, Raudsepä, Rauskapalu, Rebasmäe, Riihora, Roosisaarõ, Pässä, Rummi, Rusima, Rõssa, Räpo, Saarta, Saarõmaa, Savioja, Sika, Soe, Soena, Suukülä, Sulbi, Sutõ, Suurõmõtsa, Sõmmõrpalo, Tabina, Tagaküla, Tallikõstõ, Tammõ, Tammõ, Tammsaarõ, Telläste, Tiri, Tohkri, Toodsi, Tsolgo, Tsolli, Tudõrna, Tüütsmäe, Udsali, Umbsaarõ, Vaarkali, Vagula, Vana-Nursi, Vana-Saalussõ, Vahtsõliinamõisa, Varõssõ, Vadsa, Verijärve, Viitka, Villa, Vivva, Voki, Võlsi, Võrumõisa, Võrusuu, Väiso.