Silla Ants

(Ümbre saadõt artiklist Ants Sild)

Silla Ants (Ants Sild) om aokiränik, seltsielo kõrraldaja. Timä suguvõsa om peri Mõnistõst. Esä kasvi vaesõlt[1], visadusõ läbi jõud 40-aastagadsõlt uma maja ehitämiseni, sai Valga Kutsõkoolist mööblitisleri haridusõ. 1930. aastil läts esä Tallinna Lutõri vabrikulõ tüüle. Tallinnan sündü Ants. Peräst Tallinna pommitamist 1944 tulti Mõnistõlõ tagasi.

Ants om lõpõtanu Mõnistõ 7-klassilidsõ kooli 1957. aastagal ja Varstu Keskkooli 1961. aastagal. Opsõ Tartu Ülikoolin aokirändüst.

Kultuur ja Elu.

Pioneer

Põhjanael.

Timä om kirotanu aokirändõsõ ja poliitika vahekõrrast.

Timä om Võro Keele ja Kultuuri Fondi asutajaliigõ. Nisama om asutajaliigõ(?) sändsil seldsel:

Tallinna Võrokõisi Selts.

Eesti Rahvuslik Elujõud.

Merivälja Kaunistamise Selts.

LätteqToimõndaq

  1. VÕRUMAA LEHEKÜLGI Mälestusi isast Estonian World Review, 21. märts 2017