Eesti Konsõrvatiivnõ Rahvaeräkund

Eesti Konsõrvatiivnõ Rahvaeräkund (eesti keeli Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) om rahvuskonsõrvatiivnõ eräkund Eestin. 2013. a. valiti sinnäq juhis Helme Mart.

Konsõrvatiivsõ Rahvaeräkunna sümbol

Konsõrvatiivnõ Rahvaeräkund om vasta Eesti-Vinne piirileppele, miä and Vinnemaale Petserimaa ja Iivaniliina ümbrüse.