Eesti Rahva Muusõum (lühendüs ERM) om Eesti kultuuri, aoluu ja soomõ-ugri kultuurõ muusõum Tarton, miä luudi 1909. aastagal.

2016. aastagal valla tett Eesti Rahva Muusõumi päähoonõq aadrõsi pääl Muuseumi tee 2

ERMis on kaks püsünäütüst ("Kokkkosaamisõq" ja "Uurali kaja") ja näütüseq, miä vaihtusõq. Päält näütüisi kõrraldadas muusõumin kokkokäümiisi, konvõrentse, tiatrit jpm. Küläliseq saavaq muusõumin kävvüq ütsindäq vai giidiga.