Esäne om üts katõst eloliisi suust (tõõnõ om imäne).

Rooma jumala Marsi kilp ja oda tähüstäseq esätside suku
Esäne lõvi savannin