Imäne om üts katõst eloliisi suust (tõõnõ om esäne).

Rooma jumalanna Venusõ käsipiigli ja suga tähüstäseq imätside suku