Esäpäiv ehk essipäiv om pühä, midä tähüstedäs märtekuu tõõsõl pühäpääväl. Esäpääväl pidäväq latsõq ummi essi meelen ja tegeväq näile kingitüisi. Esäpäävä kommõq tull' Eestihte Soomõst.

Esäpääväkaardikõnõ
Esä latsõga

Kaeq viil toimõndaq

Välislink toimõndaq