Füüsiga vai luudusõtsäpendämine om luudustiidüs, miä uur mateeriät ja timä liikmist. Füüsiga tegeles sääntside asjoga niguq vägi, tüühimo, mass, laeng.

Võro- ja Setomaalt perit füüsiguq

toimõndaq

Võromaalt ommaq perit füüsiguq ja võro liikmisõ tegeläseq Kõivo Madis, Kasagu Enn ja Visseli Agu.

Kaeq viil

toimõndaq