Kasagu Enn

Enn Kasak


Kasagu Enn tege Kaika suvõülikoolin Kaikal ettekannõt. 10.08.2008.
Sündünüq24. süküskuu päiv 1954
Navi
Ammõttiidüsfilosuuf


Kasagu Enn (Enn Kasak) (sündünüq 24. süküskuu pääväl 1954 Navi külän Põlva kihlkunnan Võromaal) om eesti tiidüsfilosuuf. Tä om opnuq teoreetilist füüsikat ni olnuq tiidrü Tarto tähetornin, kon tä uurõ galaktikidõ füüsikat ja kosmoloogiat. Kasagu Enn om füüsiga-matõmaatigakandidaat (1990).

Aastil 19951997 oll' Kasagu Enn Võro Instituudi direktri. Aastil 19982007 oll' tä Talliina Ülikooli dotsent. Aastagast 2008 Tarto Ülikooli õigustiidüskunna tiidüse metodoloogia dotsent.

Kasagu Enn om vällä mõtõlnu pall'o vahtsit sõnno võro keele jaos, osaq noist ilmuvaq Lühkesen võro-eesti loodusõtsäpendämise sõnastigun. Tä om kirotanuq võrokeelitsit juttõ Võro-Seto tähtraamatuhe ja aabitsahe nink tennü ettekandit Kaika suvõülikoolõn.

Kasagu Enn om kunstnigu Navitroll'a uno.

Haridus toimõndaq

 • 1972 lõpõt' Nõo keskkooli füüsiga eriklassi.
 • 1981 lõpõt' Tarto ülikooli teoreetilidse füüsiga erialal.
 • 1990 sai füüsiga-matõmaatigakandidaadi kraadi.

Tüükotussõq toimõndaq

Bibliograafia toimõndaq

 • "Some Aspects of Quantum Mythology" Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, 3/2008, 39-49
 • "Ancient Astrology as Origin of Some Important Scientific Paradigms" Willem B. Drees, Hubert Meisinger, Taede A. Smede (Toim.). Humanity, the World and God. Understandings and Actions. Studies in Science and Theology 11 (191 - 202). (Lund: Lund University 2007) ISBN 9789197524957
 • „Mis tunne on olla loll?” Vikerkaar, 2006, 1-2, 112 - 125
 • „Kuradi tark jumala loll” Kogumikus: Kuradi tark jumala loll: 3.-4. veebruaril 2006 Tallinna Ülikoolis toimunud konverentsi „Jumal teaduses” ettekannete kogumik. (Toim.) Raul Veede. Tallinn: Eesti Päevaleht, 2006, lk 43-48
 • „Tark lollitab, loll targutab ja kool õpetab” Õpetajate Leht, 23.05.2003
 • „Iidne tähetarkus” (Tallinn: Argo 2003) ISBN 9985-9407-5-X
 • „Müüdi vägistamise tagajärgedest ehk kirjapaneku mõju müüdile.” Kogumikus „Kloostrist Internetini: Eesti Raamatu Aasta 2000” (Eesti Raamatu Aasta lõpukonverentsi ettekanded 5.-6. aprillil 2001 Pärnus) (Pärnu, 2001). (Toim.) Tõnu Tender. Tartu: Eesti Raamatu Aasta Peakomitee, 2001, 84-87

Ilokirändüs toimõndaq

Ütlemiisi toimõndaq

 • Ku ka egalütel meist olnuq uma tähelaiv, olõssiq pall'oq inemiseq iks õnnõtuq, tuuperäst et naabri laiv või ollaq kats miitret pikemb ja linnata kolm valgusaastakka kavvõmbahe.
 • Ütski filosuuf suuda-iq maailma viil keerolidsembäs mõtõldaq ku tuu tegeligult om.
 • Olõ-iq olõman nii ulli inemist, kink käest es olnuq midägi oppi, ja olõ-iq nii tarka, kiä es kõnõlnuq ulluisi. (Maaleht nr. 1156, 03.12.2009)

Välislingiq toimõndaq