Häädemeeste kihlkund

Häädemeeste kihlkund om kihlkund Lõunõ-Pärnomaal. S'oo ilma aigu jääs kihlkunda Häädemeeste vald ja Tahkuranna valla lõunõjago. Kihlkunna keskus om Häädemeeste.

Kihlkund võtt hindä ala kitsa rannariba Liivi lahõ veeren alatõn Pärnu kihlkunna maiõst (täpsembält Uulust) kooni vana Volmari (s'aksa keelen Wolmar, läti keelen Valmiera) maakunna piirini Treimani man, 5 km inne Iklat. Ikla ümbrüse maaq õkvalt inne Eesti-Läti piiri kuulusõq aoluulidsõlt Volmarimaa Salatsi kihlkunda nink ommaq osa muistsitsõst liivläisi Metsapoole maakunnast (läti keelen Metsepole).

Häädemeeste kerik

Suurõmbaq ja tähtsämbäq kotussõq toimõndaq

Luudus toimõndaq

Häädemeeste kihlkund om Õdagumere veeren.

Aolugu toimõndaq

Ordu aol kuulu Häädemeeste kihlkunna ala Pärno komtuurkunda. Võimalik, et hummogupoolinõ soinõ jago kuulu ka Viländi komtuurkunna ala.

Häädemeeste kihlkund (s'aksa keelen Kirchspiel Gudmannsbach) moodustõdiq 1862. aastagal alast, miä 17. aastagasaa lõpon kuulu Tori kihlkunda, 18. aastagasaa edimädsel poolõl Pärno kihlkunda, aastagil 1752-1775 Saarde kihelkunda nink 1776-1862 jälq Tori kihlkunda.

17. aastagasaa tõsõst poolõst pääle om Häädemeestel abikerik. Täämbädse pääväni püsünü Häädemeeste kirik om ehitet 1874. aastagal.

Häädemeeste kihlkunna mõisaq toimõndaq

Kihlkunnan oll' 4 mõisat: 1 kerigumõisa ja 3 riigimõisat.

  • Häädemeeste kerigumõisa
  • Häädemeeste mõisa (Gudmannsbach) – riigimõisa, ärq jaet 16. aastagasaal Tahkuranna mõisast
  • Orajõe mõisa (Orrenhof) – riigimõisa, jaeti ärq Tahkuranna mõisast 1730-ndil aastagil
  • Tahkuranna mõisa (Tackerort) – riigimõisa, edimäne tiidüs aastagast 1590

Häädemeeste kihlkunna vallaq 1866. aastagast alatõn toimõndaq

Kiil ja kultuur toimõndaq

Kiil toimõndaq

Sõnno, midä Väiko murdõsõnastigu perrä om üles kirotõt õnnõ Häädemeeste kihlkunnast: lääram (larm), ligimase (ligembähe), laugujalga (kipõstõ), kühmer (madalik), kapus (sukk), jupp-jubinal (ütsüte perän), ratasrõngast (ümbretsõõri), soolep (laisk) jne.

Vanasõnno toimõndaq

  • Metsas piab ikki kõveri puid ka olema, kust sa muidu ära tunned, meuksed need sirged on.

Kuulsambaq inemiseq toimõndaq

Välislink toimõndaq


Pärnomaa kihlkunnaq
Audru - Halliste - Häädemeeste - Karksi - Kihnu - Mihkli - Pärnu - Pärnu-Jaagupi - Saarde - Tori - Tõstamaa - Vändra