Helbi Toomas (Toomas Help, sündünüq 1961) om eesti keeletiidläne.

Aastagal 2004 kaits' tä uma doktoriväütekirä "Sõnakeskne keelemudel: eesti regulaarne ja irregulaarne verb" / Toomas Help. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. – 234, [1] lk. ; 26 cm. – (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-1325 ; 13).[1]

Help ja võro kiil toimõndaq

Esä puult Võromaa juuriga Helbi Toomas tekk' 1989. aastagal radikaalsit ettepanõkit võro kiräkeele arõndamisõs ja oll' edimäne, kiä naas' võro keelen tarvitama tan siiäni pruugitavat q-tähte kakkõhelü kirotamisõs.

Lätteq toimõndaq

  1. [1] "Eesti Rahvusbibliograafia". 2004. Pruugit 08.04.2017