Ihamaru oja
Jõõ läteq Ihamaru külä man
Jõgi juusk Ah'a jõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Kanepi
Jõgikunna suurus 4,8 km²
Pikkus 3,9 km

Ihamaru oja om uja Kanepi kihlkunnan. Tä nakkas pääle Ihamaru külä mant ja juusk kur'a käe puult Ah'a jõkkõ paigan, kost Ah'a jõõ suuni om 76,4 km.