Jõõ korgusvaih vai kogosadaminõ näütäs kupall'o om jõõ läteq merepinnast korgõmban ku jõõ suu. Korgusvaih = lätte korgus merepinnast - suu korgus merepinnast.

Jõõ korgusvaiht mõõdõtas hariligult miitriden. Mägijõkil om korgusvaih suur, tasadsõ maa jõkil hariligult väikene.

Mõndsi Eesti jõki korgusvaihõq:

Jõõ nimi Korgusvaih
Piusa 207,9 m
Elva 144,1 m
Valgejõgi 107,0 m
Loobu 100,0 m
Pärlijõgi 95,7
Kunda 90,0 m
Ahja 87,6 m
Raudna 24,5 m
Narva 30,0 m
Tänassilma 8,3 m
Imäjõgi 3,6 m

Kaeq viil toimõndaq