Jõõ sadaminõ vai satam om jõõ määntsegi lõigo pikkusõ ja korgusvaihõ jago. Jõõ satam = pikkus/korgusvaih.

Sadamõt mõõdõtas hariligult miitriden kilomiitre kotsilõ (m/km). Näütüses satam 0,5 m/km tähendäs, et kilomiitre kotsilõ satas jõgi puul miitret.

Jõõ keskmäne satam om terve jõõ pikkusõ ja korgusvaihõ jago.

Võromaa (ja terve Eesti) kõgõ suurõmba sadamõga jõgi om Pärlijõgi.

Mõndsi Eesti jõki keskmäne satam:

Jõõ nimi Keskmäne satam
Pärlijõgi 2,48 m/km
Piusa 2,24 m/km
Elva 2,00 m/km
Loobu 1,70 m/km
Valgejõgi 1,39 m/km
Kunda 1,36 m/km
Ahja 0,97 m/km
Õhne 0,56 m/km
Raudna 0,42 m/km
Narva 0,39 m/km
Tänassilma 0,26 m/km
Imäjõgi 0,04 m/km

Kaeq viil toimõndaq