Jürikeseoja
Maakund Võromaa
Kihlkund Kanepi

Jürikeseoja om uja Kanepi kihlkunnan.