Taldrek mitund sorti juustõga

Juust om süük, midä tetäs piimäst, hariligult lehmä umast, mõnikõrd kitsõ umast.

Kaeq viilToimõndaq