Kõivupuu Marju (Marju Kõivupuu, sündünüq 14. märtekuu pääväl 1960 Mäepõru külän) om eesti filoluug ja rahvaluulõtiidläne nink võro as'a ajaja. Tä om Talliina Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi maastigu ja kultuuri keskusõ vanõmbtiidrü.

Kõivupuu Marju

Kõivupuu Marju om sündünüq Mäepõru külän Harglõ kihlkunnan. 8. klassi lõpõt' tä Valga 1. Keskkoolin 1976. aastagal, Tarto 5. Keskkooli bioloogia-geograafia süväoppõga klassi 1979. aastagal. 1986. aastagal lõpõt' tä Tarto Ülikooli eesti keele erialal. 2002. aastagal kaits' tä doktoritüü surmakultuuri suundumuisist Võromaa matussõkumbidõ näütel.

Marjul om kats poiga: Kõivupuu Kaarli (Kaarel Kõivupuu, sündünüq 1987, rahvamuusik) ja Torbi Martin (Martin Torp, sündünüq 2000).

Kõivupuu Marju om pall'o ärq tennüq võro as'a hääs. 1988. aastagast om tä Võro Seldsi VKKF liigõq, tä om kõrraldanuq 3 Kaika suvõülikuuli (1992 Kuudsin, 1998 Põlgastõn, 2012 Harglõn), kirotanuq võro rahvalaulõ raamadu "Tsirr-virr lõokõnõ" ja olnuq võro aabidsakogo ("ABC kiräoppus ja lugõmik") liigõq ja üts "Võrokiilse lugõmigu" kokkosäädjist.


Tiidüsorganisats'oonilinõ ja -administratiivnõ tegevüs toimõndaq

 • 2011 – ... Akadeemilidse Rahvaluulõ Seldsi folkloristi aastapreemiä andmisõ kommisjoni liigõq
 • 2011 – ... Riigi kultuuripreemijide kommisjoni liigõq
 • 2011 – ... Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri tsihtkapitali nõvvokogo liigõq
 • 2010 – ... Sar'a "Tänapäeva folkloorist" toimõnduskolleegiumi liigõq
 • 2010 – ... Kultuuriteooria tippkeskusõ doktorikooli kommisjoni liigõq
 • 2009 – ... Kutsõkoda; Kutsõkvalifikats'ooni Tsihtasotus, Kultuuri kutsõnõvvokogo liigõq
 • 2009 – ... TLÜ humanitaartiidüisi valdkunnanõvvokogo liigõq
 • 2009 – ... Kultuuriministeeriümi kultuuriväärtüisi osakunna mano moodustõt "Vana Võromaa kultuuriprogramm 2010–2013" kokkopandjidõ kommisjoni liigõq
 • 2008 – ... TLÜ senati oppõkommisjoni liigõq
 • 2004 – ... TLÜ Humanitaartiidüisi doktorikooli nõvvokogo liigõq
 • 2004 – ... Eesti Rahvuskultuuri Fond. O. ja E. Looritsa mälehtüsfondi nõvvokogo liigõq
 • 2004 – ... Riikevaihõlidsõ rahvajutu-uurjidõ seldsi liigõq
 • 1999 – ... Akadeemilidse Teoloogia Seldsi liigõq
 • 1988 – ... Võro Seldsi VKKF liigõq
 • 1985 – ... Imäkeele Seldsi liigõq
 • 1985 – ... Akadeemilidse Rahvaluulõ Seldsi liigõq
 • 2010 – 2013 Programmi "Vana Võromaa kultuuriprogramm" nõvvokogo liigõq
 • 2009 – 2013 Riikligu programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" (2009–2013) juhtkomitee liigõq
 • 2007 – 2009 Riikligu programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu(2004–2008)" jakuprogrammi "Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013) ettevalmistava tüürühmä liigõq
 • 2004 – 2008 Riikligu programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" juhtkomitee liigõq
 • 2004 – 2004 TPÜ Filololoogiatiidüskunna dekaan
 • 2003 – 2005 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri tsihtkapitali nõvvokogo liigõq
 • 2003 – 2005 2005. aastagal Eestin toimunu 15. ISFNR-i kongressi kõrraldustoimkunna liigõq
 • 2003 – 2004 4. soomõ-ugri rahvidõ maailmakongressi Talliinan kõrralduskomitee liigõq
 • 2002 – 2004 TPÜ eesti filoloogia osakunna juhataja


Looming toimõndaq

 • Kõivupuu Marju om tennüq vai avitanuq tetäq pall'o tele- ja raadiosaatit, kon om olnuq juttu folkloorist vai kultuurist.
 • Ütenkuun Eesti Rohilidsõ Liikmisõga om tennüq 2006. aastagal fotovällänäütüse "Ristipuuq Lõunõ-Eesti maastigul".
 • Om kõrraldanuq 3 Kaika suvõülikuuli (1992 Kuudsin, 1998 Põlgastõn, 2012 Harglõn).