Kaalkiräk Mikumi rahvuspargin Tansaanian.

Kaalkiräk (ladina keelen Giraffa camelopardalis) om suur pikä kaalaga imetäjä, kiä eläs Afrikan.