Imetäjä om sälgroodsoga elläi, kiä süüt ummi poigõ piimäga. Nääq hingäseq õhko ja ommaq lämmä verega, näil om korgõlt arõnuq närvisüstem ja näide ihho katvaq hariligult karvaq.

Kaalkiräk, nahkhiir, siil ja lõvi ommaq imetäjäq.

Inemine kuulus kah imetäjide hulka.