Kahr vai pruunkaru (Ursus arctos) om murdja mõtselläi, kahrulidõ sugukunda kahru perrekunda kuuluv eläjide liht.

Kahr

2022. aastal valiti kahr aasta eläjäs.