Mõtselläi vai mõtsaelläi om mõtsikult eliskelejä elläi. Hainasüüjäq mõtseläjäq ommaq näutüses põdõr ja mõtskits, murdjaq mõtseläjäq ommaq näütüses kahr, susi ja repän.

Mõtskits

Põh'a-Ameerigast om peri mõsukahr.