Kaika suvõülikuul 1992 Kuudsil

Kaika suvõülikuul 1992 Kuudsil peeti Hargla kihlkunnan Kuudsi koolimajan. Kaika suvõülikuul Kuudsil lätt aolukku tuuga, et kutsuti kokko kiräviisitoimkund ja naati luuma võro kiräviisi. Pääle tuu tutvustõdi Mehkamaad, tuu kiilt ja kultuuri.