Kaika suvõülikuul 2009 Oravil

Kaika suvõülikuul 2009 Oravil (Vahtsõliina kihlkund) oll' 7.-9. põimukuu pääväl Orava põhikoolin. XXI suvõülikooli rektri oll' Klaasi Urmas.

Jüvä Sullõv pand Klaasi Urmassõlõ vahtsõt rektri ketti kaala
Orava latsõq mängväq suvõülikooli vallalõtegemisel

Suvõülikooli kavaToimõndaq

 
Lübecki Helve (keskel) näütäs näütäs Orava kooli muusõumi- ja kodoluutarrõ

Riidi, 7. põimukuu päivToimõndaq

 • 14.00 Suvõülikooli vallalõtegemine. Suvõülikuul juhatõdi sisse, teretüssõnaq ütliq Võro Seldsi ja Orava valla inemiseq, niisamatõ XXI Kaika suvõülikooli rektri Klaasi Urmas, kinkalõ Jüvä Sullõv pand' kaala ka vahtsõ suvõülikooli rektri keti.

Suvõülikooli loenguq.

 • 15.00 Orava seldsi- ja kultuurielo, seo kandi aoluu perräkaehus. Lübecki Helve
 • 16.00 Kooli muusõumi- ja kodoluutarõ kaeminõ üteh Lübecki Helvega.
 • 16.30 Vahtsõliina kihlkunna keelest. Jüvä Sullõv
 • 17.00 Orava kandi kotusõnimeq ja Orava nimi õgadumeresoomõ keelih. Saarõ Evar
 • 18.00 Orava külä Tsiberih. Korbi Anu
 • 20.00 Iloõdak. Suvõülikooliliisi teretiq Orava rahvakultuuri tegijäq: latsõq-rahvamuusiguq, rahvatandsjaq, kirämiheq ja -naasõq. Tandsiti seltskunnatandsõ ja mängiti tsõõrimängõ.
 • 22.00 Filmiõdak

Puulpäiv, 8. põimukuu päivToimõndaq

 • 07.00 Tsirgulaulu kullõmine Orava järve veereh Kalla Urmassõ juhatusõl.
 • 09.00 Ütehkuuh laulmine Kalla Urmassõ iistvõtmisõl.

Suvõülikooli loenguq.

 • 09.30 Vahtsõliina kihlkunna vanõmbast aoluust arkeoloogia perrä. Kiristaja Arvis
 • 10.30 Vahtsõliina Liphartdiq ja Orava mõisa. Rosenbergi Tiit
 • 11.30 Sovhoosiaig Oravil. Sulõ Aivar
 • 12.00 Orava läbi sõa-aoluu. Kunnasõ Leo
 
Suvõülikooli rahvas Asti Karli sünnütallo kaeman
 • 14.00 Bussisõit Orava kanti pite. Bussireisil kõnõl' Lübecki Helve. Kaeti Silmäviilätet ja Tudõrna raudtiitammi ni kääpit. Käüdi Piusa koobõh, tetti piätüseq Oravil Vabahussõa samba man ja Pääväkeste küläh Asti Karli kodokotaloh. Viil käüdi Põrguhavvah.
 • Pido-õdak.
  • 19.30 Krabi külätiatri näütemäng "Umbele vigatseq pruudiq vol 2"
  • 21.30 Simman pundiga "Anna minna"

Pühäpäiv, 9. põimukuu päivToimõndaq

 • 09.00 Ütehkuuh laulmine Järgi Urve iistvõtmisõl.

Suvõülikooli loenguq.

 • 09.30 Vana-Kordo Vivva päält ja timä kuulsaq kuulutusõq. Lübecki Helve, Reimanni-Truija Nele ja Salve Kristi Salve
 • 10.30 Oravilt peri lavastaja Sepä Pauli perekunna lugu. Saarõ Evar
 • 11.00 Orava teievõrk ja raudtii. Mairo Rääski Mairo
 • 12.00 Uuring „Midä oodõtas kultuurist võro keele- ja kultuuriruumih?“ Reimanni-Truija Nele ja Ojari Triinu
 • 12.30 Arotus võro keelest ja meelest.
 • 13.15 Suvõülikooli lõpõtamine.

LatsõqToimõndaq

Latsiga käüdi opikäügil, värmiti liiva ja tetti liivatrükkü, mängiti matkamänge, lahotõdiq kuurt, kaaluti margapuuga, aeti näile jutussit ja tetti viktoriini.

VällänäütüseqToimõndaq

 • Vahtsõliina kihlkunna sugupuuq
 • Võromaa kindakiräq
 • Orava kooli muusõumi- ja kodoluutarõ

KõrraldajaqToimõndaq

AsotusõqToimõndaq

InemiseqToimõndaq

 • Pääkõrraldaja: Laanemaa Kai
 • Rektri: Klaasi Urmas
 • Võro Seldsi VKKF esindäjä: Ojari Triinu
 • Latsikoolitusõ kõrraldaja: Glaseri Maaja
 • Süümise kõrraldaja: Mällo Aile

VälislinkToimõndaq