Kaika suvõülikuul 2014 Osulan

2014. aastagal peeti Kaika suvõülikuuli Urvastõ kihlkunnan Osulan 8.-10. põimukuu pääväl. Suvõülikooli rektri oll' Saarõ Evar ja pääkõrraldaja oll' Rosenbergi Maarika. Suvõülikooli tegemiseq olliq päämädselt Osula koolimajan.

KavaToimõndaq

Riidi, 8. põimukuu päivToimõndaq

12.30 Tulõjidõ kirjapandminõ

13.00 Lõunasüük

14.00 Suvõülikooli vallalõtegemine koolimaja man.

15.00–19.00 Loenguq Osula koolimajan:

15.00 Saarõ Evar. Osula, Sõmmõrpalu ja Kärgula asustusaoluust ja kotussõnimmist.
15.30 Valgu Heiki. Pühäjõõ vastanakkamine 1641-1642 ja pühä Võhandu avvustamisõst inemiisi mälehtämisen.
16.00 Valpri Valdo. Osula kandi vanarahva juttõst.
16.30 Tsäi ja kohvipaus. Saarõ Heljo tutvustas vällänäütüst.
17.00 Kalla Urmas. Kuis antslamiis Kangro Pärni om Põh'a-Võromaalt kiilt kirja pandnuq.
17.30 Saarõ Heljo. Osula kooli sõprussuhtist Vinne sõamiihi umatsidõga 1980. aastil.
18.00 Valgu Jaanis. Võromaa Eesti filmin.

18.45 Õdagusüük koolimajan.

Välän:

19.15 Kihäkultuuri tiidüskunna edimädse päävä eksam: õdagunõ võigõlus. Vidä Contra.

Koolimajan:

20.00 Vahtsidõ välläandidõ tutvustus. Kaplinski Jaani "Mõtsa ja tagasi", Saarõ Evari "Kõnõla mõtsan mädänü puuga" jt.

21.00 Lindmetsa Harri plaadi tutvustus. Tandsuklubi üten Osula rahvatandsjidõga. Juhatas ja oppas Lepassoni Kadri.

Riididse päävä latsikoolitus 15.00-19.00.

Puulpäiv, 9. põimukuu päivToimõndaq

8.00 Hummogusüük koolimajan.

9.00 – 13.30 Loenguq koolimajan:

9.00 Paatsi Vello. Tartukiilse kirävara vällävahetamisõst XIX aastasaa lõpul.
9.30 Ojala Uuno. Mis keelen opati Sõmmõrpalo kuulõn XIX aastasaal ja XX alostusõn?
10.10 Iva Triin. Ummi latsi võro keelest.
10.40 Jüvä Sullõv. Võro Vikipeediäst.
11.00 Tsäi- ja kohvipaus.
11.30 Iheri Leili. Rihhard Iheri elost ja loomingust.
12.00 Kostabi Heino. Üts lugu Kostabi suguvõsast XIX aastasaa keskpaigast.
12.30 Treieri Heie. Kunstnik Kalev Mark Kostabi.
13.00 Saarõ Evar. Heimtali sakslaisi kogokunna ja näide juhi Gerhard Plathi lugu.

13.30 Lõunasüük koolimajan.

Puulpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 13.30.

14.10 Ekskursioon bussiga: Alostus Osula apteegi mant, Määritsä talo, Heimtali kerik, Osula, Soe kõrts, Adrenalin Arena, Sõmmõrpalo mõisa, Varõssõ tüüstüspiirkund, Harjumägi. Ekskursiooni juhtvaq Undi Arnold, Saarõ Heljo ja Saarõ Evar.

14.10 Matk (jalaga): Osula-Helsekivi-Harjumägi. Matka võtt iist Kauna Toomas.

14.00-18.00 Latsiekskursioon: Võhandu OÜ, Roosu talo, Tuti talo, Adrenalin Arena.

18.00 Õdak Harjumäel.

Pühäjõõ tennämine. Elleri Kalle and kahja.
Haanimeheq pakvaq elävä tulõ pääl keedetüt putro ja leibä.
Kihäkultuuri tiidüskund mäng mägijalgpalli.

20.00 Kontsõrt koolimajan

*Rahvatandsjaq
*Tal'na Liiso
*Puura Väino
*Hainsoo Meelika ja Danieli Paul


Pühäpäiv, 10. põimukuu päivToimõndaq

8.00 Hummogusüük koolimajan.

9.00 – 11.00 Loenguq koolimajan

9.00 Rosenbergi Ivar. Võro maakunna talunike tegemiseq ja alternatiivsõq tuutmissuunaq.
9.30 As'a Allar. Loona talu maheveskist.
10.00 Eichenbaumi Külli. Uma pruukminõ Vana Võromaa ettevõtlusõn.
10.30 Kulboki-Lattiku Egge. Umaalgatusõ vägi.

11.00-12.00 Arotus: Määne om seo maa, miä taast edesi saa? Kulboki-Lattiku Egge, Rosenbergi Aivar, Hollo Aare, Fastrõ Mariko, Eichenbaumi Külli, Kuuba Rainer.

12.00 Tal'na Võro Seltsi näütering "Tungõl" kand ette nall'akit lugusit. Juhõndaja Valgu Jaanis.

Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 12.30.

12.30 Suvõülikooli lõpõtus.

13.00 Lõunasüük koolimajan.

13.30 Buss Osulast Võrolõ.

KirändüsToimõndaq

  • Kaika suvõülikuul Osulan 2014. aastaga 8.-10. põimukuud (suvõülikooli leht).

Kaeq viilToimõndaq