Kameeleoniq (Chamaeleonidae) ommaq soomusõliidsi seltsi kuuluv ruumajidõ sugukund.

Kameeleon püüd keelega saaki.
Kameeleon om tennüq hindä hainaga ütte värmi.

KireldüsToimõndaq

Kameeleon või muutaq värmi uma ümbrekunna vai tundõ perrä.

KihäkujoToimõndaq

Pikkus om esiq liigel 7-60 cm. Kameeleoni silmäq ommaq väega esiqerälidseq, nuuq tüütäseq tõõnõtõsõst tävveste eräle ja lupasõq täl tuuperäst väega lajalt nätäq. Välläsirotõt kiil om pikemb ku kameeleoni kihä.

SüümineToimõndaq

Kõgõ hariligumb saak ommaq mutiguq. Ku mõni mutik om küländ lähkün, tsiht kameeleon tuud mõlõmba silmäga, et vaihõmaa täpsähe kimmäs tetäq. Saagi niild tä tervehe alla.