Kauksi Ülle

Ülle Kauksi


Sündünüq23. süküskuu päiv 1962
Saarlasõ külä
Ammõtkiränik ja luulõtaja

Kauksi Ülle (Ülle Kauksi, sündünüq 23. süküskuu pääval 1962) om luulõ-, proosa- ni näütekiränik ja kultuuritegeläne.

Elokäük toimõndaq

Kasunuq om tä Saarlasõ külän Palu talon. Talo piir om ütest külest Pärlijõgi. Kauksi Ülle talost neli-viis' kilomiitret om Sännä, kon om ka katõ tõõsõ Võro kiränigu Jaigi Juhani ja Adsoni Arturi kodotalo kotus ja latsõiä paik.

Kauksi Ülle vanavanaesä oll' Saarna ja tä sõsar oll' lauluimä ja nõid. Esä oll' aidamiis ja imä oll' vaenõ ja illos tütärlats, kink aidamiis ärq võtt'.

Kauksi Ülle om opnuq ja lõpõtanuq Rõugõ kooli, Võro I Keskkooli ummõlusõ klassi ja Tarto Ülikooli aokirändusõ eriala. Om ka opnuq Tarto Ülikoolin kirändust ja rahvalaulõ.

Täl om neli tütärd – Maali, Salme, Päivi ja Leelo ni kats poiga - Niilo ja Truvar.

Kauksi Ülle om kirotanuq võro keelen vahtsõ ao luulõt, romaanõ ja näütemänge, vähä ka kriitiliidsi kirotuisi ja reisikirä. Tä kõgõ kuulsambaq teosõq ommaq romaan "Paat", näütemäng "Susi" ja viil om tä filmi "Taarka" stsenaariumi kuunkirotaja.

Tä om tüütänuq 1991–1993 Võro Raadion, kon alost' võrokeelidseq latsisaatõq, kaits' võrokõisi ja setodõ kultuuri, kombit ja maad. Kauksi Ülle om olnuq Tsihtasotusõ Fenno-Ugria Tarto Keskusõ sekretär. Viil om tä Eesti Kostabi Seldsi üts alostajaliigõq ja etnofuturist.

Tarto Ülikoolin om Kauksi Ülle opanuq vahtsõmba ao lõunõeesti kirändüst.