Kibõhusvektor om füüsigalinõ suurus, miä näütäs, kuis liikja kihä kotus ruumin muutus. Kibõhusvektoril om nii tsiht ku arvolinõ väärtüs (vektori pikkus, tuud kutsutas kihä kibõhusõs).

Ku kihä liigus ao Δt joosul punktist A punkti B, sõs timä keskmäne kibõhus om vektori ja ao Δt jago:

Kibõhusvektori muutumist näütäs kipõndus.