Kibõhus vai liikmiskibõhus om füüsigalinõ suurus, miä näütäs, ku pall'o kihä kotus ruumin ao joosul muutus. Lajembalt või kibõhusõ all mõtõldaq määntse taht ao joosul toimuva muutusõ suurust (nt. unõhtamisõ kibõhus, aadomidõ ümbreistmise kibõhus). S'oon artiklin om juttu õnnõ liikmiskibõhusõst.

Ku liikja kihä läbi ao t joosul tii pikkusõga x, sõs timä kibõhus v om x ja t jago:

.

Kibõhusõ mõõt SI-süstemin om m/s (miitret sekondin). Egapääväelon (nt. autidõ man) pruugitas sakõstõ viil mõõti km/h (kilomiitret tunnin).

Kaeq viil

toimõndaq