Kisõjärv


Kihlkund: Vahtsõliina kihlkund
Suurus: 48,9 ha
Pikkus: 1420 m
Lakjus: 700 m
Keskmäne süvvüs: 2,9
Kõgõ suurõmb süvvüs: 5,1
Korgus merepinnast: 183 m
Vii hulk: 1418,1 tuh m³

Kisõjärv
Kon Kisõjärv Võromaal om

Kisõjärv om järv Vahtsõliina kihlkunnan Miss'o vallan Kärinä külä man. Timä ümbre om viil 6 vähämbät järve üten minga tä moodustas Kisõjärve järvistü.

Kisõjärve järvistü ja Kisõjärve suu kaitsõs om 1983. a. luud Kisõjärve maastigukaitsõala.

Viieläjäq ja -kasvoq

toimõndaq

Kallost ommaq tähtsämbäq särg ja ahhun, veidemb om haugõ. Püvvet om viil rutast, kuskõ, latikat, kokrõ jt.