Särg (Rutilus rutilus) om karpkalaliisi seldsi kala.

Särg süü egäsugumaidsi viihaino

Särg kasus 25–35 cm pikäs ja 1,5 kg rassõs. Timä eloiä pikkus või ollaq esikiq 17 aastakka. Särel om rohikanõ sälg, hõbõhõdsõ läükegaq küleq ja valgõ kõtt, silmäq ja hormaq ommaq verkjädseq.

Särg eläs piaaigo kõigin Võromaa järvin. Säre elopaik om perveveere lähkün muatsõn paigan, kon om pall'o viihaino. Särg eläs umma ello pääas'aligult õnnõ päivä. Üüse käkk' tä hinnäst haino vaihõlõ ja suik sääl. Särg' süü kalost kõgõ rohkõmb egäsugumaidsi viihaino. Särge sööväq pia kõik' rüüvkalaq ja viitsirguq.

Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.