Koigu oja
Jõgi juusk Alakõrdsi ujja
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ
Pikkus 7,6 km

Koigu oja om uja Urvastõ kihlkunnan. Tä juusk hää poolõ päält Alakõrdsi ujja paigan, kost tuu suuni om 13 km.