Alakõrdsi oja
Jõõ läteq Uhtjärv
Jõgi juusk Väikeste Emäjõkkõ
Maakund Võromaa
Kihlkund Urvastõ
Jõgikunna suurus 57,9 km²
Pikkus 17 km
Hääpoolidsõq harojõõq Uuroja, Koigu oja

Alakõrdsi oja om uja Urvastõ kihlkunnan. Tä juusk kur'a poolõ päält Väikeste Emäjõkkõ paigan, kost tuu suuni om 60 km.