Kvasitävveliseq arvoq

Kvasitävveline arv om naturaalarv n, mink kõrral σ(n) = 2n + 1.