Tüküarv

(Ümbre saadõt artiklist Naturaalarv)

Tüküarv vai naturaalarv (ladinakeelitsest sõnast numerus naturalis - loomulik arv) om kas üts arvõst 1,2,3,... (hääq terveqarvoq) vai arvõst 0,1,2,3,... (mittekur'aq terveqarvoq). Arvoteoorian hariligult nulli ei loetaq tüküarvos, matõmaatilidsõn loogikan, hulgateoorian ja puutritiidüsen jälq loetas.

Tüküarvõ saa tarvitaq ülelugõmisõs: üts upin, kats ubinat, kolm ubinat ...

Tüküarvõ tarvitõdas asjo ülelugõmisõs, näide abiga saa ärq näüdädäq vai üteldäq, kupall'o määntsitki asjo tükü perrä om. Kümnendüstemin kirotõdas tüküarvõ üles arvotähti 0 kooni 9 abil. Kõiki tüküarvõ hulka tähüstedäs tähega .