Lepä uja
Jõõ läteq Kuruski külän
Jõgi juusk Orajõkkõ
Maakunnaq Võromaa
Kihlkunnaq Põlva

Lepä uja om ujakõnõ Põlva kihlkunnan Põlvast veitse lõunõ puul. Tä nakkas pääle Kuruski küläst nink juusk kur'a käe puult Orajõkkõ.