Leppuja
Jõgi juusk Orajõkkõ
Maakunnaq Võromaa
Kihlkunnaq Põlva

Leppuja om uja Põlva kihlkunnan Põlvast veitse põh'a puul. Tä juusk kur'a käe puult Orajõkkõ.