Liinamõisa vai raadimõisa oll' mõisa, miä kuulu liinaval'tsusõlõ. Liinamõisaq olliq suurõmbidõ liino (Talliin, Tarto, Pärno, Narva) man.

Kaeq viil toimõndaq

Välisligiq toimõndaq