Lodi (vai lod'akala vai imändäkala) om kala, kiä eläs makõ vii sisen. Timä ladinakeeline nimi om Cottus gobio. Tä eläs kivve vaihõl.

Lod'akala

Võromaal löüdüs näid näütüses Tamula järven ja Ah'a jõõn.