Ma pühäpääväpõllõ mõsi

"Ma pühäpääväpõllõ mõsi" om Häniläse kirotõt võrokeeline luulõtuisiraamat. Sääl om luulõtuisi aastagist 1989, 2005-2009. Raamat om ilmunuq 2010. aastagal ja timä om vällä andnuq Võro Instituut Võrovara raamatidõ rian.

Ma pühäpääväpõllõ mõsi.jpg

Raamadu lõpon om Allasõ Tiia märgotus Häniläse luulõtuisi kotsilõ ja lühko ülekaehus Häniläse elokäügist.

TeedüsToimõndaq

Autor: Häniläne
Välläandja: Võro Instituut
Ilmumisaastak: 2010
Lehekülgi arv: 134
Toimõndaja: Allasõ Tiia
Kujondaja: Allasõ Diana
ISBN: 978-9985-9990-2-8