Merekodas vai merekodask om Eesti kodastõ siän kõgõ suurõmb rüüvli. Tälle miildüs vii lähkün elläq. Sakõstõ ommaq tä elopaigaq kuusõmõtsan vai pedästikkõ pite. Pesä tege tä pedäjä otsa suurist puujupõst. Pesäkotusõq ommaq väega vanaq – sagõhõhe om merekodassit nätt esikiq mitusada aastakka üte paiga pääl. Mõni aig tagasi jäiq merekodasõq väega harvas. Nääq seiq inemise kihvtitet eläjit. Merekotka õigõs söögis ommaq viipäälidseq eläjäq. Et tä om esiq väega suur', sis ei piäq tä tõisi tsirkõ suurt pelgämä – süü ärq, kiä õnnõ ette putus. Kalaq miildüseq tälle niisama häste.

Merekodas om Eesti kõgõ suurõmb tsirk

Merekodas on Eesti Verevä Raamadu seen ja kuulus luuduskaitsõ alaq.

Kaeq viilToimõndaq

Haliaeetus albicilla. Merekodas. Eesti keelen

  Seon artiklin om tarvitõt teosõ "Võromaa kodolugu" matõrjaalõ.