Kala om sälgroodso ja külmä verega elläi, kiä eläs viin. Kala ihho katvaq soomussõq ja viin edesi liiku avitasõq tedä oimõq ja hormusõq.

Sudak (Sander lucioperca)

Inemiseq tarvitasõq kallo söögis.

Ütlemiisi toimõndaq

  • Kala ütelnüq: Hoitku minno nii uhkõ kätte saamast kes nahka nilg ja nii vaesi kätte kes silmä terä kah ärq süü. (H I 7, 659/60 (1-10), Kanepi kihlkund, Loodusõ Gustav, 1895)