Metallurgia om tiidüs-, tekniga- ja tüüstüsharo. Metallurgiatiidüs uur metalidõ ja näide sulamidõ füüsigaliidsi ja keemiliidsi umahuisi. Metalliteknoloogia om tuu viis, kuis tiidüstulõmuisi praktikan rakõndõdas. Metallurgia ku tüüstüsharo tegeles asjo tuutmisõga metalist.

Keevitämine