Mustajärve oja
Jõõ läteq Mustjärv Heisri külän
Jõgi juusk Hilba ojja
Maakund Võromaa
Kihlkund Kanepi
Pikkus 2,5 km

Mustajärve oja om uja Kanepi kihlkunnan. Tä nakkas pääle Mustastjärvest Heisri külän nink juusk hää käe puult Hilba ojja.