Nõvvokogoliit

(Ümbre saadõt artiklist NSVL)

Nõvvokogoliit vai Nõvvokogo Sotsialistlikkõ Vabariike Liit vai NSV Liit vai NSVL (vinne keelen Союз Советских Социалистических Республик vai Советский Союз vai СССР) oll' aastagil 1922–1991 eksistiirnü sotsialistlik riik, midä valits' kommunistlik partei.

Nõvvokogo Liit pääle Tõist ilmasõta